Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

Φροντίδα Ελαστικών: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Πηγή φωτογραφίας: Newsweek.com Πηγή φωτογραφίας: Newsweek.com

H φροντίδα και συντήρηση των ελαστικών ενός οχήματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφαλή οδήγηση και στην ορθή συμπεριφορά του αυτοκινήτου, τόσο υπό φυσιολογικές συνθήκες όσο και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Ωστόσο, πολλές φορές η αμέλεια φροντίδας ή/και αλλαγής των ελαστικών αυξάνει την επικινδυνότητα της ασφαλούς πορείας και μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη γενικότερη αίσθηση οδήγησης.

Παρά το γεγονός ότι τα ελαστικά μαζί με την ανάρτηση αποτελούν το άλφα και το ωμέγα στη “ζωή” ενός οχήματος, πολλοί είναι οι παράγοντες που λειτουργούν ως τροχοπέδη στη φροντίδα και συντήρηση τους. Αρχικά, σε μία ηλιόλουστη χώρα όπως η Ελλάδα, οι υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου αποβαίνουν ως επιβάρυνση στη διατήρηση των ελαστικών καθώς τα καίνε και τα χαράζουν. Συγχρόνως, τα οδοστρώματα και οι χωματόδρομοι ελλιπούς συντήρησης ή κακιάς κατασκευής συναποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια στη διαδικασία φροντίδας και περιποίησης των ελαστικών. Βέβαια, δεν πρέπει να παραλειφθεί και η λειτουργία του δείκτη φθοράς, ο ρόλος του οποίου είναι να μας συμβουλεύει για το βαθμό φθοράς του ελαστικού και επομένως, για το χρονικό περιθώριο αλλαγής του.

Συνέπειες ελλιπούς φροντίδας των ελαστικών

Πρώτα και κύρια η αμέλεια περιποίησης και αντικατάστασης των ελαστικών θέτει ζητήματα επικινδυνότητας καθώς μειώνει την ικανότητα πρόσφυσης και επομένως ρισκάρεται το σωστό φρενάρισμα και κράτημα του οχήματος και κατ’ επέκταση το ασφαλές ταξίδι. Κοντά σε αυτό, υφίσταται και ο κίνδυνος μεταφοράς κραδασμών στους συνδέσμους του συστήματος διεύθυνσης καθώς με την πάροδο των χρόνων και την κατάχρηση, το ελαστικό σκληραίνει. Συνεπώς, η ελλιπής φροντίδα των ελαστικών επηρεάζει άμεσα την συμπεριφορά του οχήματος κατά το φρενάρισμα και έμμεσα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του οχήματος λόγω της πρόκλησης κραδασμών.

Χρήσιμα Tips για την καλύτερη φροντίδα των ελαστικών

Λαμβάνοντας υπόψιν την κρισιμότητα της φροντίδας των ελαστικών ενός οχήματος, η συχνή ανά περίπου πέντε έτη αλλαγή τους κρίνεται απαραίτητη. Σύμφωνα με τον δείκτη φθοράς ενός οχήματος προβλέπεται η αλλαγή των ελαστικών κατά μέσο όρο ανά 60.000 χιλιόμετρα, δηλαδή, ανά 15.000 χιλιόμετρα/έτος. Επιπλέον, η σκίαση του οχήματος συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην προστασία και συνάμα επιμήκυνση της ‘’ζωής” των ελαστικών καθώς ενισχύει την ανθεκτικότητα τους χωρίς να τα καίει ή να τα χαράζει ο ήλιος. Ταυτόχρονα, προς αποφυγή ρωγμών στην επιφάνεια του ελαστικού, πολύ σημαντική ανάγεται και η χρήση προϊόντων περιποίησης και συντήρησης των ελαστικών του οχήματος. Τέλος, ο έλεγχος πίεσης των ελαστικών όπως επίσης και η εναλλαγή θέσης τους βοηθούν το φρενάρισμα και την αποδοτικότητα του φθείροντας τα ομοιόμορφα. Συνεπώς, συνίσταται η εναλλαγή θέσης των ελαστικών κάθε 10.000 έως 12.000 χλμ. ή κάθε έξι μήνες.

Πηγή: autogreeknews.gr σε συνδυασμό με την ευγενή παραχώρηση πληροφοριών του κ. Π. Κινόπουλου, υπεύθυνου οδηγών της Umbrella Network Group Private Company