Προφίλ

Λίγα λόγια για τη UNG

Η UNG είναι ιδιωτική κεφαλαιούχος εταιρεία και ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 2017, με την επωνυμία «Umbrella Network Group Private Company» και έδρα τον Πειραιά. Βασίστηκε στην καινοτόμο ιδέα της Σύμπραξης και Αλληλεξάρτησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και ιδιωτών, όπου όλοι είναι ίσοι μεταξύ τους και συμβάλλουν ώστε να οδηγήσουν τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών σε μια  δυναμική καινοτομία.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με τη συμμετοχή 40 επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης, με σκοπό να αποτελέσει έναν ποιοτικό και αξιόπιστο συνεργάτη όλων όσων διαχειρίζονται οχήματα, κατοικίες και ταξιδιωτικές υπηρεσίες ανθρώπων και επιθυμούν την άμεση εξυπηρέτηση τους σε περιπτώσεις έκτακτων ή/και προγραμματισμένων συμβάντων.

Σήμερα η UNG δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων, με σκοπό να καλυφθεί όλο το εύρος παλαιών και νέων αναγκών που δημιουργούνται σε εταιρικούς πελάτες. Ειδικά, επικεντρώνει τον στόχο της στους εξής στρατηγικούς κλάδους:

 • Οχήματα (Αυτοκίνητα – Μοτό - Φορτηγά)
 • Κατοικία - Επαγγελματική Στέγη
 • Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες

Οι εταίροι - επαγγελματίες μαζί με τους συνεργάτες της εταιρείας, είναι πιστοποιημένοι και διαθέτουν πέραν των 25 ετών και πλέον εμπειρία στον κλάδο των υπηρεσιών, εξυπηρετώντας 24 ώρες την ημέρα, 7ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο.

Η εταιρεία αναπτύσσει διαρκώς το εταιρικό και συνεργατικό της δίκτυο σε όλες τις ειδικότητες στην Ελλάδα και μετέπειτα και στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας την άμεση και στοχευμένη δράση στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Παράλληλα, δημιουργεί συνεχώς νέες συμφωνίες με προμηθευτές με αποτέλεσμα να αυτοχρηματοδοτείται και να εξελίσσεται, και προχωράει σε συνεργασίες, τόσο με εγχώριες επιχειρήσεις, όσο και με παγκόσμιους ομίλους, για την εξυπηρέτηση των όποιων αναγκών προκύπτουν εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Φιλοσοφία και όραμα

Η φιλοσοφία της εταιρείας στηρίζεται στη δημιουργία και οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων (εμπορική συνεργασία) ανταγωνιστικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όλων των ιδιοτήτων, με αναμενόμενα οφέλη:

 • την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων – εταίρων της
 • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους σε νέες και υπάρχουσες αγορές
 • τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών των εταίρων
 • τη δημιουργία και αξιοποίηση οικονομίας κλίμακας με συνεργαζόμενους προμηθευτές για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων των εταίρων της
 • Την αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών για συστηματοποίηση των εργασιών των εταίρων
 • Την παροχή μιας άμεσης, ποιοτικής και καθετοποιημένης λύσης στους πελάτες της, με βασικό στόχο την βέλτιστη αντιμετώπιση του τελικού πελάτη καταναλωτή τους

Όραμα της εταιρείας είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον χώρο της παροχής υπηρεσιών με έμφαση στους κλάδους «Όχημα», «Κατοικία - Επαγγελματική Στέγη» & «Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες», προσφέροντας υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες λύσεις με προστιθέμενη αξία, που ανταποκρίνονται στις  απαιτήσεις των εταιρικών πελατών, ικανοποιώντας έτσι το σύνολο των δεσμεύσεων και υποσχέσεων. Τελικά, να εδραιώσει τη θέση της στην Ελλάδα και να δημιουργήσει ένα brand name στην αγορά παροχής υπηρεσιών συνώνυμο με την αμεσότητα και την ποιότητα.

Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός της “UNG” είναι η  άμεση και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – εταίρων της, η αξιοποίηση ευκαιριών για την ανάπτυξη εργασιών, η διαρκής αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών των εταίρων της και το κοινό όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία στοχεύει να καλύψει το κενό σε όλους του τομείς που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο με διασφαλισμένη:

 • την ποιότητα των προς διάθεση υπηρεσιών
 • την καινοτομία και τεχνολογία
 • τις εμπορικές συνεργασίες
 • την επέκταση του συνεργατικού πνεύματος
 • την εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • την επιχειρησιακή έρευνα και δικτύωση 

Στους άμεσους στόχους της εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η συνεχής βελτίωση της ποιότητας αλλά και της ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανομένων αναγκών στην παροχή υπηρεσιών, η διεύρυνση του δικτύου της και η δημιουργία νέων συνεργασιών και συμμαχιών εντός και εκτός Ελλάδος.

Πελάτες

Στο δυνητικό πελατολόγιο της UNG συγκαταλέγονται οι εξής επιχειρήσεις:

 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Βοηθείας
 • Ταξιδιωτικοί Φορείς
 • Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες
 • Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
 • Εταιρίες Μεταφορών
 • Μεγάλοι Οργανισμοί
 • Τουριστικά Γραφεία

Εταίροι

Στη UNG μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε (φυσικό πρόσωπο) το επιθυμεί και συμφωνεί με τη φιλοσοφία και τις αρχές της εταιρείας.
Οι εταίροι είναι ισάξιοι μεταξύ τους, ανεξαρτήτως της ειδικότητας τους και της κατοχής εταιρικών μεριδίων. Συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για την πορεία και τις ενέργειες της εταιρείας, εισηγούνται και προτείνουν, ενημερώνονται συνεχώς.

Τα οφέλη για τους εταίρους είναι τα εξής:

 • Μείωση λειτουργικών εξόδων με νέες συμφωνίες και επιπλέον εκπτώσεις σε προμηθευτές που επιτυγχάνει η εταιρεία
 • Αύξηση δυνητικού πελατολογίου με την ανάληψη έργου των πελατών της εταιρείας
 • Απολαβές από τα κέρδη των εταιρικών μερισμάτων

Αίτηση

Αίτηση ενδιαφέροντος νέου εταίρου

Επιπλέον πληροφορίες για τους νέους εταίρους

Δείτε Πληροφορίες Εταιρείας

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ισολογισμοί »