Κατοικία & Επαγγελματική Στέγη

Παροχή υπηρεσιών επείγουσας τεχνικής βοήθειας για την πρόληψη δυσμενών καταστάσεων ή/και την αντιμετώπιση ζημιών, που θέτουν σε κίνδυνο το κτίριο (κατοικία - επαγγελματική στέγη) ή και τα άτομα, και χρήζουν άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης.

Ενδεικτικά:

 • Επιδιορθώσεις σε Υδραυλικές ζημιές, Ηλεκτρολογικές ζημιές, Κλειδαριές, Υαλοπίνακες – Κρύσταλλα
 • Υπηρεσίες φύλαξης
 • Έξοδα διανυκτέρευσης (Καλύπτονται στις περιπτώσεις που μετά από ζημιά η κατοικία οικία δεν μπορεί να κατοικηθεί)
 • Υπηρεσίες καθαρισμού για την αποκομιδή ερειπίων μετά από πλημμύρα ή πυρκαγιά, με σκοπό τη γρήγορη επιστροφή του ασφαλισμένου στην κατοικία του και την έναρξη επισκευής των ζημιών
 • Μεταφορά και φύλαξη επίπλων, σε περίπτωση πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας ή κλοπής που καθιστούν την κατοικία ακατοίκητη
 • Διακομιδή με ασθενοφόρο στις περιπτώσεις που η ζημιά στην κατοικία προκαλέσει σωματικές βλάβες στον ασφαλισμένο
 • Επιστροφή στην κατοικία, ώστε ο ασφαλισμένος να μπορέσει να επιστρέψει επειγόντως λόγω ζημιάς στην κατοικία του

 

Παροχή υπηρεσιών για εργασίες που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο Ασφαλισμένος στην οικία του ή την επαγγελματική στέγη του και με δική του χρέωση.

Ενδεικτικά:

 • Ανακαίνισεις και Κατασκευές σε Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Κλειδαριές,  Υαλοπίνακες – καθρέπτες
 • Οικοδομικές εργασίες / Ξυλουργικές εργασίες / Ελαιοχρωματισμοί
 • Σιδηροκατασκευές / Αλουμινοκατασκευές / Τέντες
 • Θέρμανση – ψύξη / Μονώσεις
 • Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών & οικιακών συσκευών / Εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης