Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες

  • Μεταφορές προσώπων (ταξί, mini bus κτλ.)
  • Ενοικίαση οχημάτων
  • Διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια
  • Οργάνωση και επιστροφή αποσκευών
  • Αποστολή χρημάτων και προκαταβολή μετρητών
  • Τελωνειακές διαδικασίες οχημάτων και πραγμάτων
  • Επαναπατρισμός σωρού